Skip to main content
Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja / All about people: Relevance of science and education 2020

Submission

Dobrodošli na oddaji interesa za prispevek v okviru konference Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja -  Raziskovanje kulturnih formacij.

Dragi kolegi,

s tem sporočilom vas vljudno vabimo, da oddate prispevek k naši interdisciplinarni monografiji z naslovom »Kulturna formacija in kulturni spomin«, ki bo izšel do konca leta 2020.

Monografija predstavlja zaključni zbornik letošnje konference 2020 "Za človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja". Namenjen je jubilejni publikaciji / antologiji raziskovalne skupine „Razsikave kulturnih formacij“ (ARRS, P6-0278) na Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis“.

V okviru raziskovalenga programa se tema kulturnih formacij (in kulturnega spomina) loteva s celostnimi in interdisciplinarnimi pristopi, razvitimi teorijami in posebnimi študijami primerov. Področja raziskav so različna. Od kulturnih študij in študij o kulturni dediščini, vizualnih študij, teorije sodobne umetnosti, kritičnih medijskih študij, politične antropologije in politične zgodovine do kulturne zgodovine in študij vsakdanjega življenja (prosim glejte naš raziskovalni zemljevid).

Vljudno vas vabimo, da se do 30. septembra najavite s prispevkom v spodnjem obrazcu.

*Povzetek naj vsebuje od 100 do 200 besed.
**Če nam želite karkoli sporočiti glede vašega povzetka, predstavitve, priprave prosimo vpišite v razdelek dodatne opombe/ optional comments

 


Welcome to the Conference All About People: The Relevance of Science and Education - Research of Cultural Formations

Dear colleagues,

with this message we cordially invite you to submit a contribution to our interdisciplinary Anthology with the working title “Cultural Formation and Cultural Memory”, which will be published until the end of the year 2020.

The monography represents the conference proceedings of this year conference edition “All about people: Relevance of science and education 2020”. It is intended as an anniversary publication/anthology of the “Research of Cultural Formations” research group (ARRS, P6-0278) held at the Alma Mater Europaea – Institutum Studiorum Humanitatis”.  

In the frame of our research, the topic of cultural formations (and cultural memory) is tackled through holistic and interdisciplinary approaches, developed theories, and special case studies. Fields of researches are various. From cultural studies and studies on cultural heritage, visual studies, the theory of contemporary art, critical media studies, political anthropology, and political history towards cultural history and studies of everyday life (please see our research map). 

Please let us know by September 30th about your interest bellow.

*Please submit your interesst for publication, abstract in Slovene and English.  Abstract should contain between 100 and 200 words.
**If you want to inform us about additional request please use the field Optional Comments

 


Splošne informacije / General Information
Avtorji / Author(s)
Author 1
Author 2
Author 3
Kontakt / Contact Author
Alternate contact information, such as personal email address or telephone number; used only if unable to contact using above email address.
Vsebina (slovensko)
Content (english)
Geslo / Password
Please enter a password you will remember. The submission ID, which you will receive via email upon submission of this form, along with this password will allow you to make future changes to this submission.
Opombe / Comments
Please check over your entries, making sure everything is filled out. When ready, click on the Make Submission button below once.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC