Skip to main content
Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja / All about people: Relevance of science and education 2020

Full Program »

INKLUZIVNA PARADIGMA V DRUŽBENEM KONTEKSTU

Friday, 13 March 2020
16:45 - 18:45

Chair: Marica Horvat, Dom Antona Skale

INKLUZIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V DRUŽBENI REALNOSTI

4. »Kako je z zaposlovanjem in drugimi pravicami oseb s posebnimi potrebami«, se sprašujemo predvsem strokovnjaki, ki delamo z osebami s posebnimi potrebami.

Vabljeni predavatelji:
Karel Destovnik: Oblike zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami
Stanka Perčič: Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (Ministrstvo za delo, družino,. socialne zadeve in enake možnosti): Možnosti in izzivi družbe
Elizabeta Smode: Inkluzivna paradigma v Avstriji

Ko razmišljamo o življenju ljudi s posebnimi potrebami, o potrebi po inkluziji in družbeni pravičnosti (enakopravnosti), so ključne žive izkušnje ljudi s posebnimi potrebami, ki doživljajo svet na drugačen način. Vabljeni, da predstavijo svoje izkušnje.

Predavatelj: družina otroka s posebnimi potrebami

 


SOME OF THE PROBLEMS OF TRANSITION FROM SEGREGATION TO INCLUSION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Natalija Ekart Misleta, Dom Antona Skale Maribor, Slovenia
Quality of life of pupils of primary school with adjusted program with lower educational standard (I also have wishes and opinions - ask me, listen to me)
Mateja Štefanec Vaupotič, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, podružnica OŠ Cvetko Golar Ljutomer, Slovenia
Active role of students for more successful integration into work and life
Janja Žnidarčič, Osnovna šola Kozara Nova Gorica, Slovenia
Effective entry into the labour market enhances the quality of life of young people with special needs
Maja Zovko Stele, ZIZRS, Slovenia
Mojca Arh, ZIZRS, Slovenia
Tatjana Dolnišek, ZIZRS, Slovenia
Karl Destovnik, ZIZRS, Slovenia
Implementing an inclusive paradigm in foster care
Anja Ferlin, Dom Antona Skale Maribor, Slovenia
Implementation of inclusion in primary school and kindergarten
Brigita Hojnik, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Slovenia
Jasna Špindler, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Slovenia
Working with a gifted teenager with emotional and behavioural problems
Katarina Bučar, OŠ Stražišče Kranj, Slovenia

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC