Skip to main content
Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja / All about people: Relevance of science and education 2020

Full Program »

ARHIVISTIKA IN DOKUMENTOLOGIJA: Izzivi sodobne arhivistike

Friday, 13 March 2020
16:45 - 18:45

Chair: Peter Klasinc, Alma Mater Europaea ECM

Alma Mater Europaea – ECM
ODDELEK ZA ARHIVISTIKO

vas v sodelovanju z
Mednarodnim institutom arhivskih znanosti Trst-Maribor (MIAZ)

vabi na 

OKROGLO MIZO »Izzivi sodobne arhivistike« za profesorje in študente 2. in 3. stopnje arhivistike na AMEU ECM 


v petek, 13. marca 2020 v prostorih AMEU ECM na Slovenski ul. 17, predavalnica 4a.

Okroglo mizo bodo vodili
Dr. Anthea Seles,
Prof. dr. Luciana Duranti,
Dr. Dieter Schlenker,
Dr. Elena Romanova,
Dr. Miroslav Novak in / and  
Dr. Zdenka Semlič Rajh 

***

DEPARTMENT FOR ARCHIVAL STUDIES

in collaboration with
International Institute of Archival Sciences Trieste-Maribor

invites you to

ROUNDTABLE DISCUSSION »Challenges of contemporary archival science« 
for professors and students of 2nd and 3rd level of archival studies at AMEU ECM

on Friday, 13 March 2020 at AMEU ECM, Slovenska ul. 17, lecture room 4a.

Roundtable discussants will be
Dr. Anthea Seles,
Prof. dr. Luciana Duranti,
Dr. Dieter Schlenker,
Dr. Elena Romanova,
Dr. Miroslav Novak in /
and Dr. Zdenka Semlič Rajh

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC