Skip to main content
Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja / All about people: Relevance of science and education 2020

Full Program »

Ear training

Urjenje glasbenega ušesa - temeljno izhodišče uspešnega glasbenega izobraževanja otrok z MAS

PRIPRAVILA: Nuša Piber, prof.

V zgodnji obravnavi otrok z MAS je v svetu znanih več pedagoških strategij. Adam Ockelford (osebna komunikacija, maj 2014), je pri svojem delu prišel do spoznanja, da so vse strategije ali intervencije, kot jih v Sloveniji poimenuje Jurišićeva (2016), in so se v svetu razvile v zvezi z otroci z MAS, pretežno vizualne narave.

Za otroke z MAS, ki imajo posebno zanimanje za zvok in poleg tega absolutni posluh, velja, da se jim bomo najlažje približali preko slušnega kanala. »Obsedenost s čistim zvokom vodi do močnega procesiranja zaznavne vsebine, absolutnega posluha (AP).« Ockelford (osebna komunikacija, marec 2017). »Za nevrotipično populacijo v večini zahodnih kultur velja, da ima 1 od 10.000 AP. V populaciji oseb z MAS je razmerje 1 od 20, kar je enako kot pri zahodnih profesionalnih glasbenikih. Za nekatere otroke z MAS je značilno »drugačno« slišanje sveta.« Ockelford (osebna komunikacija, marec 2017).

Glasbena vzgoja po načelih Edgarja Willemsa nam ponuja natančno definirane postopke in materiale, s katerimi razvijamo »Glasbeno uho«. Glasbeno uho je osrednji pojem Willemsove pedagoške in znanstvene misli in vodilo učnega procesa v glasbeni šoli DO RE MI.

Nal Frankovič je učenec glasbene šole DO RE MI od leta 2011. Njegova diagnoza je avtizem, zmerna motnja in cerebralna paraliza. Vendar ga to v življenju ne določa. Nal je izjemen mladenič, ki zelo lepo igra klavir in ker mu glasba veliko pomeni, je z njeno pomočjo postal uglajen mladenič, ki se lahko brez prilagoditev vključuje v običajna okolja. Nal ima razvito Glasbeno uho, s pomočjo katerega se dobro povezuje z okolico. Nala bi želela predstaviti na vaši konferenci.

Nuša Piber
Glasbeni center DO RE MI
Slovenia

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC