Skip to main content
Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja / All about people: Relevance of science and education 2020

Full Program »

Dolgotrajna oskrba vs. kakovost življenja starih

Mara Ovsenik

Nikolaj Lipič

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC