Skip to main content
Za človeka gre 2021 / All about people 2021

Submission

Dobrodošli pri oddaji povzetka za prispevek v okviru konference Za človeka gre 2021 na temo Digitalna transfromacija v izobraževanju,  znanosti in umetnosti.

Dragi kolegi, študentje, raziskovalci

s tem sporočilom vas vljudno vabimo, da oddate prispevek k naši letni konferenci Za človeka gre v akademskem letu 2020/2021, kjer bomo poudarili potrebe in nuje IKT tehnologij in digitalne transformacije za namene znanosti in izobraževanja.

Konferenca bo potekala online ali na lokaciji. Sekcije konference pa sledijo našim magistrskim in doktorskim študijskim programom na Alma Mater Europaea vezanim na tematiko uporabe in novih digitalnih pristopov pri znanosti in izobraževanju. Podrobnejši opisi sledijo.  

Vljudno vas vabimo, da najavite svojo prisotnost s povzetkom prispevka v spodnjem obrazcu.

Rok za oddajo celotnega prispevka je 31. januar 2021. 

Prispevek pripravite v skladu s predlogo in oddate na http://submission.almamater.si/author/upload.php

Predlogo in več o konferenci najdete na: https://conference.almamater.si

*Povzetek naj vsebuje od 100 do 200 besed.
**Če nam želite karkoli sporočiti glede vašega povzetka ali sodelovanja prosimo vpišite v razdelek dodatne opombe/ optional comments

 


Welcome to the submission of the abstract for the conference All about the people 2021 which will be dedicated to the topic of Digital Transformation in Education, Science and Art.

Dear colleagues, students, researchers,

with this message we are kindly inviting you to submit a contribution to our annual conference It is about people in the academic year 2020/2021, where we will emphasize the needs and urgency of ICT technologies and digital transformation for the purposes of science and education.

The conference will be held online or on site. The sections of the conference follow our master's and doctoral study programs at Alma Mater Europaea and are related to the topics of application and new digital approaches in science and education. More detailed descriptions will follow soon.

We kindly invite you to announce your presence with a summary of the contribution in the form below.

The deadline for paper submission is January 31, 2021. 
You can upload your paper after at http://submission.almamater.si/author/upload.php

You can find the article template and other conference info at https://conference.almamater.si/?lang=en

*Please submit your abstract in Slovene and English.  The abstract should contain between 100 and 200 words.
**If you want to inform us about any additional thoughts please use the field Optional Comments below

 


Splošne informacije / General Information

















Avtorji / Author(s)
Author 1
Author 2
Author 3
Kontakt / Contact Author
Alternate contact information, such as personal email address or telephone number; used only if unable to contact using above email address.
Vsebina (slovensko)
Content (english)
Geslo / Password
Please enter a password you will remember. The submission ID, which you will receive via email upon submission of this form, along with this password will allow you to make future changes to this submission.
Prijavljam se kot / Applying as


Opombe / Comments

Please check over your entries, making sure everything is filled out. When ready, click on the Make Submission button below once.

The confirmation email will be sent to:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2020 Zakon Group LLC