Skip to main content
Za človeka gre: Relevanca znanosti in izobraževanja / All about people: Relevance of science and education 2020

Letna konferenca Alma Mater Europaea ECM v Mariboru, ki poteka pod Evropsko akademijo znanosti in umetnosti EASA tokrat naslavlja Relevanco znanosti in izobraževanja, s osrednjim poudarkom okrogle mize 20 let bolonjskega procesa.

Predstavili bomo več raznovrstnih sekcij iz področij zdravja, okolja, humanistike, managementa in digitalizacije, raziskovalnih in izobraževalnih področij, ki jih Alma Mater Europaea naslavlja s svojimi izobraževalnimi programi, gostili priznane mednarodne strokovnjake in predstavili tuje in domače strokovne in znanstvene prispevke teh področij.

___

The annual Alma Mater Europaea ECM conference in Maribor, held under the EASA European Academy of Sciences and Arts, this time addresses the relevance of science and education, with the focus of the roundtable 20 years of the Bologna Process, how to continiue.

We will present a number of different sections in the fields of health, environment, humanities, management, and digitization, research, and educational fields that Alma Mater Europaea addresses with its educational programs, host renowned international experts and present foreign and domestic professional and scientific contributions in these fields.

 

Authors:

Review and Program Committees:

Chair:

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2018 Zakon Group LLC